Print PDF

 Nabollo

 NABANabollologo

Nabollode rühm asub Naba põhjapoolusel. Olenemata meie asukohast, mis vihjab jahedale ilmale, on Nabollode rühm hästi päikseline ja rõõmus. Nabollod on 3-7-aastased lapsed. Kui kõik maailmanabad on kohal, siis on Nabollo rühma lapsi kokku 20. Nabollode jaoks on tähtsad sõbrad, hooliv ja tähelepanelik suhtumine ümbritsevasse. Nabollo rühma lapsed on innukad õppijad, mängides õpitakse mõistma maailma, erinevaid olukordi, kogetakse tundeid ja õpitakse oma tunnetega hakkama saama, suhtlema ümbritseva maailmaga ja kaaslastega.

Rühma meeskond:
õpetaja Katrin Arusaar
õpetaja Eva Maria Eevald

õpetaja Reena Laur (lapsehoolduspuhkusel)
abiõpetaja Ave Pikkani


N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS